Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
Projekty financované grantovými agentúrami, resp. Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky


 • VEGA, projekt 2/0081/10
  Energetické kozmické častice a ich úloha v kozmickom počasí
  Dátum: 2010-2012


 • VEGA, projekt 2/0094/10
  Spektrometria kozmických energetických častíc na palube vedeckých satelitov
  Dátum: 2010-2012


 • Štrukturálne fondy, ITMS kód projektu: 26220120009
  "Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia"
  Dátum: od 24.4.2009
  Aktuálny stav projektu: tu
  Stránka projektu: http://ckv.astro.sk


 •   (c) I&S'2007-2016