Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

DOK-1

Názov prístroja:DOK-1
Názov projektu:INTERSHOCK
Typ družice:PROGNOZ-10
Typ nosiča:MOLNIA
Kozmodróm:Bajkonur
Dátum štartu:26.04.1985
Pericentrum [km]:421
Apocentrum [km]:200520
Sklon [°]:65
Doba obehu:96 h 25 m
Druh orientácie:heliocentrická

Spektrometer energetických častíc DOK-1 bol vyvinutý a realizovaný pre experiment INTERSHOCK, zameraný predovšetkým na štúdium rázovej vlny (bow shock) zemskej magnetosféry. Tento prístroj obsahoval 6 detektorov (3 páry), pričom každý pár obsahoval jeden elektrónový a jeden iónový detektor. Zlepšené odlíšenie elektrónovej a iónovej zložky toku častíc zabezpečovali nielen penetračné fólie na elektrónových detektoroch, ale aj deflekčné magnetické filtre na iónových detektoroch, ktoré odkláňali ľahké elektróny mimo zorného poľa detektora, avšak trajektóriu ťažších iónov ovplyvňovali len v zanedbateľnej miere. Filtre využívali silné permanentné magnety na báze samárium-kobaltu (SmCo) s príslušným feromagnetickým obvodom. Každý detektorový pár mal inú priestorovú orientáciu a s využitím rotácie použitej kozmickej sondy PROGNOZ-10 bolo zabezpečené prirodzené "skanovanie" okolitého priestoru a tým aj záznam uhlovej distribúcie toku energetických častíc. Vďaka heliocentrickej orientácii sondy PROGNOZ-10, mohol prístroj DOK-1 inštalovaný na jej tieňovej strane využívať pasívne chladenie detektorov, čím bol dosiahnutý dolný energetický prah 10keV. Blok detektorov a blok elektroniky prístroja boli spojené do kompaktného mechanického celku - avšak účinná tepelná izolácia medzi nimi zabezpečila podstatne nižšiu pracovnú teplotu detektorovej časti, zatiaľ čo blok elektroniky bol "vyhrievaný" dobrým tepelným kontaktom s telesom družice.

DOK-1 úspešne pracoval na palube sondy PROGNOZ-10 po celú dobu jej života (7 mesiacov) a poskytol veľké množstvo cenných vedeckých údajov.


  (c) I&S'2007-2016