Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

DOK-2X

Názov prístroja:DOK-2X
Názov projektu:INTERBALL-X
Typ družice:PROGNOZ
Typ nosiča:MOLNIA-M
Kozmodróm:Pleseck
Dátum štartu:03.08.1995
Pericentrum [km]:371
Apocentrum [km]:193000
Sklon [°]:65
Doba obehu:92 hod
Druh orientácie:heliocentrická

Aparatúra DOK-2 bola vyvinutá a realizovaná na pôde OKF-ÚEF-SAV v spolupráci s Demokritovou univerzitou v Xanthi (Grécko) a Ústavom kozmických výskumov ( IKI ) v Moskve. DOK-2 štartoval do kozmu dvakrát a to v rámci projektu INTERBALL, ktorého cieľom bolo štvorbodové korelované meranie v zemskej magnetosfére. Experiment zabezpečovali dva hlavné satelity typu PROGNOZ a to INTERBALL-X (chvostová sonda), INTERBALL-A (aurorálna sonda) a k nim príslušné subsatelity MAGION-4 a MAGION-5.

DOK-2 má dva páry pasívne chladených kremíkových detektorov, pričom jeden pár je permanentne orientovaný v smere od Slnka (t.j. 180°), zatiaľ čo druhý mechanicky skanuje v elevačnom uhle od 180° po 45° k Slnku. Skanovanie v azimutálnom uhle je zabezpečené rotáciou satelitu (Tspin=120s). Amplitúdové analyzátory aparatúry zabezpečujú 56-kanálovú energetickú analýzu elektrónov v rozsahu 20 keV až 600 keV a 57-kanálovú analýzu iónov v energetickom rozsahu 20keV až 1,5 MeV. Ďalším špecifikom sú prvky umelej inteligencie, ktoré umožňujú rozhodnúť o spôsobe a hustote záznamu vedeckej informácie. Mikropočítač aparatúry DOK-2 využíva kozmicky kvalifikovaný procesor typu 80C85RH, softvér je lokalizovaný v radiačne odolnej pamäti PROM.

Obe aparatúry DOK-2A a DOK-2X priniesli veľké množstvo kvalitných vedeckých dát o štruktúre a procesoch prebiehajúcich v aurorálnej a chvostovej časti zemskej magnetosféry, čo potvrdili aj porovnávacie štúdie s dátami obdobných aparatúr na japonskej družici GEOTAIL a americkej POLAR.

Hodnotné výsledky experimentov DOK potvrdila aj medzinárodná konferencia s účasťou špičkových pracovísk svetového kozmofyzikálneho výskumu a s podporou NATO, organizovaná na ÚEF-SAV v septembri 1998 pod pracovným názvom "NATO Advanced research workshop: Coordinated studies of the Solar wind - Magnetosphere - Ionosphere interaction, INTERBALL observations".


  (c) I&S'2007-2016