Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

DOK-T

Názov prístroja:DOK-T
Názov projektu:PROGNOZ-8
Typ družice:PROGNOZ
Typ nosiča:MOLNIA
Kozmodróm:Bajkonur
Dátum štartu:20.09.1981
Pericentrum [km]:980
Apocentrum [km]:197390
Sklon [°]:65
Doba obehu:96 h 49 m
Druh orientácie:heliocentrická

Aparatúra DOK-T bola vyvinutá na ÚEF pre experiment PROGNOZ-8 a začala sériu dalších úspešných časticových spektrometrov typu DOK (Detektor Ochladzovaný Kremíkový), s pasívne chladenými kremíkovými detektormi.

DOK-T pozostával z dvoch častí – bloku detektorov a bloku elektroniky. Detektorový blok obsahoval dva paralelne orientované polovodičové detektory, z ktorých jeden bol exponovaný energetickými časticami priamo, druhý bol exponovaný cez brzdnú mylarovú fóliu. Pretože brzdný efekt tejto fólie je podstatne účinnejší pre ióny ako pre ľahké elektróny, tento pár (po príslušnej fyzikálnej kalibrácii) umožnil do určitej miery odlíšiť iónovú a elektrónovú zložku časticového toku.

Limitujúcim faktorom časticovej spektrometrie s polovodičovými detektormi je šum samotných detektorov. Pretože šum polovodičových detektorov klesá s ich teplotou, bola v aparatúre DOK-T prijatá koncepcia pasívneho chladenia, ktorá využíva skutocnosť, že objekt umiestnený na tieňovej strane družice môže vyžiarit svoje teplo do kozmického pozadia a takto sa významne ochladiť. Znížená pracovná teplota detektorov aparatúry DOK-T bola dosiahnutá vložením tepelnej mnohovrstvovej izolácie medzi teleso radiátora s detektormi a box detektorového bloku a počas experimentu sa pohybovala v okolí –50°C.


  (c) I&S'2007-2016