Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

EPD

Názov prístroja:EPD
Názov projektu:CESAR
Typ družice:CESAR
Typ nosiča:PEGASUS ?
Kozmodróm:?
Dátum štartu:?
Pericentrum [km]:400
Apocentrum [km]:1000
Sklon [°]:70
Doba obehu:98,8 min
Druh orientácie:geocentrická

Projekt stredoeurópskeho mikrosatelitu CESAR (Central European Satellite for Advanced Research) vznikol v rámci tzv. Stredoeurópskej iniciatívy pod koordináciou Talianskej kozmickej agentúry ASI a spoločnosti ALENIA-SPAZIO v Turíne.

Aparatúra EPD (Energetic Particle Detector) pre tento mikrosatelit bola vyvíjaná na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF-SAV v spolupráci so spoločnosťou AEROSPACE Inc. (USA), ktorá mala dodať detektorovú časť EPD-A, zatiaľ čo blok elektroniky EPD-DPU (Data Processing Unit) bol vyvíjaný na ÚEF. Jednotka EPD-DPU obsahuje mikropočítač osadený radiačne odolným procesorom HS-80C86RH, príslušné interfejsy na detektorovú časť EPD-A a na telemetrický systém satelitu CESAR, ako aj DC/DC konvertor na napájanie celej aparatúry EPD. Na veľkú škodu slovenskej vedy bol experiment COMPASS pozastavený.


  (c) I&S'2007-2016