Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

ESS

Názov prístroja:ESS
Názov projektu:ESA-Rosetta
Typ družice:ESA deep space
Typ nosiča:Ariane-5G+
Kozmodróm:Kourou
Dátum štartu:02.03.2004
Pericentrum [km]:-
Apocentrum [km]:-
Sklon [°]:-
Doba obehu:(12,5 rokov)
Druh orientácie:-

Projekt ROSETTA je misiou Európskej kozmickej agentúry ESA na kométu 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Samotná kozmická sonda pozostáva z dvoch častí - orbitálneho modulu (Orbiter), ktorý zostane na obežnej dráhe okolo kométy a pristávacieho modulu Philae, ktorý pristane a ukotví sa na povrchu kometárneho jadra. Historicky to bude v dejinách ľudstva úplne prvý pokus o pristátie na jadre kométy.
Z celkového počtu 21 vedeckých aparatúr je jedenásť inštalovaných na Orbiteri a desať na pristávacom module Philae. Detailné snímkovanie a spektrometria z paluby Orbitera v mikrovlnnej, infračervenej, viditeľnej aj ultrafialovej oblasti budú doplnené aj radarovými snímkami povrchu jadra, mikroskopickými snímkami emitovaných prachových častíc a analýzou neutrálneho plynu a plazmového prostredia na orbite. Philae sa po pristáti na povrchu jadra bude okrem snímkovania panoramatickou a mikroskopickou kamerou zaoberať aj fyzikálnymi meraniami a materiálovými analýzami na molekulárnej, prvkovej aj izotopovej úrovni. Za týmto účelom bude realizovaný aj malý sondážny vrt. Medzi ďalšími funkciami Philae nechýba rádiová tomografia jadra ako aj magnetický, plazmový, akustický a prachový monitoring.

Servisný elektronický modul ESS (Electronic Support System) kozmickej sondy ROSETTA zabezpečí oddelenie Philae od Orbitera a tiež zabezpečuje obojstrannú dátovú komunikáciu medzi nimi. Keďže Philae nedisponuje dostatočným výkonom ani anténami pre priamu komunikáciu so Zemou, všetka komunikácia s ním prebieha len cez Orbiter a to cez jednotku ESS. Preto sú na jej spoľahlivosť kladené mimoriadne nároky, bola realizovaná z komponentov najvyššej kozmickej kvalifikácie, za prísnej technologickej disciplíny a navyše je 100% zálohovaná na báze dvoch identických systémov.

Oddelenie kozmickej fyziky ÚEF-SAV sa podieľalo na realizácii jednotky ESS v rámci vedecko-technickej spolupráce s Laboratóriom kozmických technológií Írskej národnej univerzity (STIL - NUIM) v Maynooth, Írsko.

V médiách:

Sonda Rosetta doletela ku kométe (Správy SAV)

Rosetta je už druhý deň na obežnej dráhe kométy (TV TA3)

Misia prinesie zlomové zistenia o kométach (Pravda)

Európska sonda chytila svoju kométu (SME)

Úspech slovenského astrofyzika (Správy RTVS 0:31:55)

Rosette sa v kozme darí, tvrdí jej košický spolutvorca (Pravda)

Raketa Ariane, ktorá dnes štartuje, má ich systém ! (Košický večer)


  (c) I&S'2007-2016