Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

MEP2

Názov prístroja:MEP-2
Názov projektu:Spectrum-R
Typ družice:Radioastron
Typ nosiča:Zenit-2/Fregat-SB
Kozmodróm:Bajkonur
Dátum štartu:18.7.2011
Pericentrum [km]:500-2000
Apocentrum [km]:350000
Sklon [°]:51,6
Doba obehu:8,3 dní
Druh orientácie:-

Projekt SPECTRUM-RADIOASTRON Ruskej kozmickej agentúry a Ruskej akadémie vied umiestnil na vysoko-apogeovú orbitu Zeme satelit s rádioastronomickým teleskopom o priemere 10 metrov za účelom rádiointerferenčných pozorovaní na dlhej báze VLBI v súčinnosti s pozemnými rádioteleskopmi. Týmto sa pre VLBI dosiahla podstatne dlhšia báza (až 350 000 km), než dovoľuje sieť pozemných rádioteleskopov a teda aj oveľa vyššia rozlišovacia schopnosť pri pozorovaní vzdialených vesmírnych rádiových objektov.

Vedecký experiment MEP-2 (Monitor of Energetic Particles), bol vyvinutý a skonštruovaný na OKF-ÚEF-SAV v spolupráci s Demokritovou univerzitou v Xanthi (Grécko) a Ústavom kozmických výskumov (IKI) v Moskve, dlhodobo zabezpečuje registráciu energetického spektra a časových variácií toku nabitých energetických častíc na palube tohto satelitu.

Aktuality o projekte: Domovská stránka RadioAstron, MEP-2 v Spravodajstve STV, MEP-2 v Aktualitách SAV, MEP-2 na stránkach IKI, SPEKTR-R ... 7 ROKOV NA ORBITE !!!

Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.APVV-51-053805
  (c) I&S'2007-2016