Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

PEP / JDC

Názov prístroja:PEP / JDC
Názov projektu:ESA-JUICE
Typ družice:ESA-JUICE
Typ nosiča:Ariane 5
Kozmodróm:Kourou
Dátum štartu:14-APR-2023
Pericentrum [km]:var
Apocentrum [km]:var
Sklon [°]:var
Doba obehu:var
Druh orientácie:

Projekt JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) je misiou Európskej kozmickej agentúry ESA k planéte Jupiter a jej mesiacom Europa, Ganymedes a Callisto. Sonda sa stane satelitom Jupitera a v záverečnej časti misie aj obežnicou mesiaca Ganymedes.

Oddelenie kozmickej fyziky ÚEF-SAV sa podieľa na vývoji a realizácii aparatúry PEP (Particle Environment Package), predovšetkým plazmového detektora JDC (Jovian plasma Dynamics and Composition) v rámci vedecko-technickej spolupráce so Švédskym ústavom kozmickej fyziky IRF v Kirune. V rámci spolupráce a s podporou projektu ESA-PECS bol na ÚEF vyvinutý antikoincidenčný detektor ACM (Anti-Coincidence detector Module), ktorý deteguje prenikanie rušivých vysokoenergetických častíc do systému senzora JDC a tým zvyšuje detekčnú efektívnosť systému.


  (c) I&S'2007-2016