Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

PICAM

Názov prístroja:SERENA / PICAM
Názov projektu:BepiColombo
Typ družice:BepiColombo
Typ nosiča:Ariane 5
Kozmodróm:Kourou
Dátum štartu:20-OCT-2018
Pericentrum [km]:tbd
Apocentrum [km]:tbd
Sklon [°]:tbd
Doba obehu:tbd
Druh orientácie:

Projekt BepiColombo je planetára výskumná misia zameraná na pokročilé štúdie planéty Merkúr, pripravovaná Európskou kozmickou agentúrou ESA a Japonskou kozmickou agentúrou JAXA.

Vývoj aparatúry PICAM je realizovaný v Ústave kozmických výskumov IWF (Institut für Weltraumforschung) v rakúskom Grazi so širokou medzinárodnou účasťou viacerých svetových renomovaných laboratórií kozmického výskumu.

PICAM bude zabezpečovať analýzu hmotnostného zloženia, energetického a uhlového rozloženia nízkoenergetických iónov do 3 keV v prostredí planéty Merkúr.

Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV prispieva ku konštrukcii aparatúry PICAM v rámci vedecko-technickej spolupráce s Laboratóriom kozmických technológií Írskej národnej univerzity (STIL - NUIM) v Maynooth, Írsko.

Na realizácii aparatúry PICAM sa subdodávateľsky podieľajú aj niektoré slovenské priemyselné firmy. Precíznou výrobou mechanických dielov na 5-osovom obrábacom centre a laserovými technológiami si uznanie medzinárodného riešiteľského tímu zaslúžila firma Q-Products .


  (c) I&S'2007-2016