Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

SK1

Názov prístroja:SK-1
Názov projektu:INTERKOZMOS-17
Typ družice:AUOS-Z
Typ nosiča:KOZMOS
Kozmodróm:Pleseck
Dátum štartu:24.09.1977
Pericentrum [km]:466
Apocentrum [km]:511
Sklon [°]:83
Doba obehu:94,4 min
Druh orientácie:geocentrická

Aparatúra SK-1 bola vyvinutá v rámci spolupráce OKF-ÚEF-SAV s Technickou Univerzitou Košice, Fyzikálnym inštitútom v Sankt Peterburgu a Astronomickým ústavom AVČR v Prahe pre projekt INTERKOZMOS-17.

Aparatúra SK-1 zabezpečovala registráciu kozmických neutrónov a gama častíc pričom poskytla množstvo veľmi cenných vedeckých dát predovšetkým o distribúcii tzv. albedo neutrónov, ktoré vznikajú v atmosfére Zeme pri jadrových reakciách vyvolaných zrážkami atómov atmosféry s energetickými kozmickými časticami.


  (c) I&S'2007-2016