Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

SONG-E

Názov prístroja:SONG-E
Názov projektu:CORONAS-I
Typ družice:AUOS-Z
Typ nosiča:CYKLON
Kozmodróm:Pleseck
Dátum štartu:02.03.1994
Pericentrum [km]:500
Apocentrum [km]:500
Sklon [°]:83
Doba obehu:94 min
Druh orientácie:heliocentrická

Aparatúra SONG (SOlar Neutron and Gamma-ray spectrometer) bola vyvinutá v rámci spolupráce OKF-ÚEF-SAV s Ústavom jadrovej fyziky Moskovskej štátnej univerzity (NIIJAF-MGU) pre projekt CORONAS-I, pričom jej detektorovú časť SONG-D realizoval NIIJAF a jej elektronickú časť SONG-E vyvinul a realizoval ÚEF.

Prístroj SONG-E zabezpečoval registráciu širokej škály impulzných signálov z detektorovej časti, kompresiu nameraných dát a formátovanie dátových blokov pre dva rôzne telemetrické systémy družice typu AUOS-Z. Je osadený troma mikroprocesormi typu 80C85, z ktorých dva zabezpečovali registráciu a tretí zabezpečoval spracovanie dát a styk s telemetrickými systémami.

Aparatúra SONG poskytla množstvo veľmi cenných vedeckých dát o distribúcii neutrónového a gama žiarenia v okolí Zeme, ktoré sú priebežne spracovávané a fyzikálne interpretované aj v súčasnosti.


  (c) I&S'2007-2016