Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

SONG-M

Názov prístroja:SONG-EM
Názov projektu:CORONAS-F
Typ družice:AUOS-Z
Typ nosiča:CYKLON SL-14
Kozmodróm:Pleseck
Dátum štartu:31.07.2001
Pericentrum [km]:500
Apocentrum [km]:500
Sklon [°]:82,5
Doba obehu:95
Druh orientácie:heliocentrická

Aparatúra SONG (SOlar Neutron and Gamma-ray spectrometer) bola vyvinutá v rámci spolupráce OKF-ÚEF-SAV s Ústavom jadrovej fyziky Moskovskej štátnej univerzity (NIIJAF-MGU) pre projekt CORONAS-F, pričom jej detektorovú časť SONG-D realizoval NIIJAF a jej elektronickú časť SONG-M vyvinul a realizoval ÚEF.

Prístroj SONG-M zabezpečuje registráciu širokej škály impulzných signálov z detektorovej časti, kompresiu nameraných dát a formátovanie dátových blokov pre dva rôzne telemetrické systémy družice typu AUOS-Z. Na rozdiel od svojho predchodcu SONG-E, tento variant má o jeden telemetrický výstup menej a taktiež jeho registračné procesory boli nahradené rýchlejšou hardverovou registračnou elektronikou.

Aparatúra SONG poskytuje množstvo veľmi cenných vedeckých dát o distribúcii neutrónového a gama žiarenia v okolí Zeme, ktoré sú priebežne spracovávané a fyzikálne interpretované.


  (c) I&S'2007-2016