Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

SPE-1M

Názov prístroja:SPE-1M
Názov projektu:SPE-MIR
Typ družice:MIR
Typ nosiča:PROGRESS
Kozmodróm:Bajkonur
Dátum štartu:23.4.1996
Pericentrum [km]:324
Apocentrum [km]:352
Sklon [°]:51,6
Doba obehu:91,6 min
Druh orientácie:geocentrická

Aparatúra SPE-1M (Spektrometer Protónov a Elektrónov), vyvinutá a realizovaná na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF-SAV, je modifikovanou verziou aparatúry SPE-1 historicky staršieho projektu ACTIVE. SPE-1M obsahuje tri páry polovodičových detektorov, uhlová orientácia každého detekčného páru je iná. Detektory sú aktívne chladené pomocou Peltierovych článkov. SPE-1M bola inštalovaná na vedecko-výskumnom module PRIRODA a nákladnou kozmickou loďou PROGRESS transportovaná v roku 1996 na orbitálny komplex MIR. Projekt bol koordinovaný Inštitútom medicínsko-biologických problémov v Moskve.


  (c) I&S'2007-2016