Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
Adresa: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Oddelenie kozmickej fyziky
Watsonova 47
040 01 Košice
Telefón: 055 / 7204-122
055 / 7204-120 (-121, 123, 124)
Fax: 055 / 7204-125
E-mail: bobik@saske.sk
Www: space.saske.sk
  (c) I&S'2007-2016