Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
1/23
 Profesor Juraj Dubinský (1914-1994), zakladateľ Ústavu experimentálnej fyziky a Oddelenia kozmickej fyziky.
Profesor Juraj Dubinský (1914-1994), zakladateľ Ústavu experimentálnej fyziky a Oddelenia kozmickej fyziky.
1/23

  (c) I&S'2007-2016