Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Z histórie OKF

 Profesor Juraj Dubinský (1914-1994), zakladateľ Ústavu experimentálnej fyziky a Oddelenia kozmickej fyziky.
 Skupina kozmickej techniky OKF (ca 1980, zľava: Peter Lacko, Ivan Kimák, Jozef Rojko, Ján Matišin)
 Vyhodnocovanie nukleárnych emulzií (1981?, Jana Semanová)
Skupina kozmickej techniky OKF (ca 1982, zľava: Ján Matišin, Peter Lacko, Jozef Rojko)
 Oslava jubilea 1984 (Jozef 50). Zľava: Ján Matišin, Laco Just, Milan Stehlík, Anna Tomičová, Peter Lacko, Eva Filčáková, Jana Semanová, Jozef Rojko, Karel Kudela, Marián Slivka, Ivan Kimák, Ján Pavlisko.
 ECRS1984.
 Vývojové práce na aparatúre DOK-2 (1987, zľava: Ján Baláž, Jozef Rojko).
 Vývojové práce na aparatúre DOK-2 (1987, zľava: Karel Kudela, Ján Baláž, Peter Lacko, Jozef Rojko)
 Oddelenie kozmickej fyziky, Opátka-jar 1988. Zľava: Anna Tomičová, Viera Štrbinová, Tibor Ďuriš, Ronald Langer, Ladislav Just, Marián Slivka, Karel Kudela, Peter Lacko, Ivan Kimák, Ľudovít Juhász, Ján Matišin, Peter Sinčák, Ján Baláž, Milan Stehlík, Marcel Koško, Jozef Rojko, Jana Semanová. (Neprítomní: Samuel Štefánik, Slavomír Podhradský.)
 Čermeľ 1989.
 Návšteva z Grécka - projekt INTERBALL (1991, zľava: Ján Baláž, Kostas Kalaitzides, Nikos Paschalides, Jozef Rojko)
 Meeting na Jesennej. Zľava: Stanislav Fischer, ?, Karel Kudela, Tatiana Grečko, Volt Lucenko, Jozef Rojko, Ján Baláž.
 Ing. Jozef ROJKO, CSc - Cena SAV 1995 (zľava: Marián Slivka, Ladislav Just, Viera Štrbinová, Jozef Rojko, Anna Tomičová, Vladimír Petrovič, Jana Štetiarová, Igor Strhárský, Milan Stehlík)
 Návšteva z IKI (14.12.2006). Zľava: Karel Kudela, Igor Strhárský, Vladimír Gladyšev, Ján Baláž.
 ECRS2008. Zľava: prof. Karel Kudela, prof. Sir Arnold Wolfendale.
 Oslava jubilea 2009 (Hanka 60). Zľava: Igor Strhárský, Marián Slivka, Karel Kudela, Viera Štrbinová, Anna Tomičová, Pavol Bobík, Jana Štetiarová, Jozef Rojko.
 Oslava jubilea 2009 (Jano 50). Zľava: Jozef Rojko, Ján Baláž.
 Len tak v labáku (apríl 2012)... Zľava: Rado Bučík, Pavol Bobík, Ján Baláž, Martin Baláž, Igor Strhárský
 S Buranom v Moskve (október 2012). Zľava: Ján Baláž, Igor Strhárský.
 Výlet na Holicu nad Ružínom (2016).
 V kolonickom observatóriu (apríl 2018).
 Oslava jubilea 2018 (Roni 60). Zľava: Igor Strhárský, Marek Kollarik, Jana Štetiarová, Vika Štrbinová, Ronald Langer, Anna Tomičová, Marián Putiš, Ján Baláž, Pavol Bobík, Peter Kopčanský.
 Oslava jubilea 2019 (Igor 50). Zľava: Ronald Langer, Slavo Pastirčák, Pavol Bobík, Jana Štetiarová, Samo Štefánik, Igor Strhárský, Vika Štrbinová, Šimon Mackovjak, Marcela Medeová, Karel Kudela, Ján Baláž, Anna Tomičová, Peter Kopčanský, Marián Slivka.
 Ivan Bella na OKF. Zľava: Matej Varga, Šimon Mackovjak, Pavol Bobík, Marián Slivka,  Anna Tomičová, Blahoslav Pastirčák, Zuzana Gažová,Ján Baláž, Ivan Bella, Igor Strhárský.
 Oslava jubilea (Roni65). Zľava: Matej Varga, Šimon Mackovjak, Igor Strhárský, Marián Slivka, Michaela Doliničová, Blahoslav Pastirčák, Viera Štrbinová,  Ronald Langer, Samuel Štefánik, Jana Štetiarová, Ján Baláž, Anna Tomičová, Pavol Bobík.
 
 
 

  (c) I&S'2007-2016