Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
13/23
 Ing. Jozef ROJKO, CSc - Cena SAV 1995 (zľava: Marián Slivka, Ladislav Just, Viera Štrbinová, Jozef Rojko, Anna Tomičová, Vladimír Petrovič, Jana Štetiarová, Igor Strhárský, Milan Stehlík)
Ing. Jozef ROJKO, CSc - Cena SAV 1995 (zľava: Marián Slivka, Ladislav Just, Viera Štrbinová, Jozef Rojko, Anna Tomičová, Vladimír Petrovič, Jana Štetiarová, Igor Strhárský, Milan Stehlík)
13/23

  (c) I&S'2007-2016