Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
4/23
Skupina kozmickej techniky OKF (ca 1982, zľava: Ján Matišin, Peter Lacko, Jozef Rojko)
Skupina kozmickej techniky OKF (ca 1982, zľava: Ján Matišin, Peter Lacko, Jozef Rojko)
4/23

  (c) I&S'2007-2016