Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
23/23
 Oslava jubilea 2019 (Igor 50). Zľava: Ronald Langer, Slavo Pastirčák, Pavol Bobík, Jana Štetiarová, Samo Štefánik, Igor Strhárský, Vika Štrbinová, Šimon Mackovjak, Marcela Medeová, Karel Kudela, Ján Baláž, Anna Tomičová, Peter Kopčanský, Marián Slivka.
Oslava jubilea 2019 (Igor 50). Zľava: Ronald Langer, Slavo Pastirčák, Pavol Bobík, Jana Štetiarová, Samo Štefánik, Igor Strhárský, Vika Štrbinová, Šimon Mackovjak, Marcela Medeová, Karel Kudela, Ján Baláž, Anna Tomičová, Peter Kopčanský, Marián Slivka.
23/23

  (c) I&S'2007-2016