Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
16/23
 Oslava jubilea 2009 (Hanka 60). Zľava: Igor Strhárský, Marián Slivka, Karel Kudela, Viera Štrbinová, Anna Tomičová, Pavol Bobík, Jana Štetiarová, Jozef Rojko.
Oslava jubilea 2009 (Hanka 60). Zľava: Igor Strhárský, Marián Slivka, Karel Kudela, Viera Štrbinová, Anna Tomičová, Pavol Bobík, Jana Štetiarová, Jozef Rojko.
16/23

  (c) I&S'2007-2016