Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
2/23
 Skupina kozmickej techniky OKF (ca 1980, zľava: Peter Lacko, Ivan Kimák, Jozef Rojko, Ján Matišin)
Skupina kozmickej techniky OKF (ca 1980, zľava: Peter Lacko, Ivan Kimák, Jozef Rojko, Ján Matišin)
2/23

  (c) I&S'2007-2016