Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
22/23
 Oslava jubilea 2018 (Roni 60). Zľava: Igor Strhárský, Marek Kollarik, Jana Štetiarová, Vika Štrbinová, Ronald Langer, Anna Tomičová, Marián Putiš, Ján Baláž, Pavol Bobík, Peter Kopčanský.
Oslava jubilea 2018 (Roni 60). Zľava: Igor Strhárský, Marek Kollarik, Jana Štetiarová, Vika Štrbinová, Ronald Langer, Anna Tomičová, Marián Putiš, Ján Baláž, Pavol Bobík, Peter Kopčanský.
22/23

  (c) I&S'2007-2016