Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
19/23
 S Buranom v Moskve (október 2012). Zžava: Ján Baláž, Igor Strhárský.
S Buranom v Moskve (október 2012). Zžava: Ján Baláž, Igor Strhárský.
19/23

  (c) I&S'2007-2016