Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Zameranie

Oddelenie kozmickej fyziky je zamerané na skúmanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré je možné študovať najmä prostredníctvom energetických kozmických častíc, včítane kozmického žiarenia. Ide o výskum zemskej magnetosféry, medziplanetárneho priestoru, slnečného povrchu ako aj heliosféry. Od svojho založenie v roku 1969 sa Oddelenie podieľalo na mnohých kozmických družicových experimentoch, spojité meranie kozmického žiarenia zabezpečuje neutrónový monitor vo vysokohorskom observatóriu na Lomnickom štíte, v nadmorskej výške 2634 m.


  (c) I&S'2007-2016