Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Študijné témy na Oddelení kozmickej fyziky

Študenti fyziky a príbuzných odborov zaujímajúci sa o oblasť kozmickej fyziky a astrofyziky si môžu pre svoje diplomové a bakalárske práce vybrať z tém skúmaných na Oddelení kozmickej fyziky (OKF). Študenti UPJŠ nájdu tieto témy v univerzitnom informačnom systeme AIS.

Študenti iných univerzít nás môžu kontaktovať na adrese: bobik@saske.sk

Výskumné témy / oblasti

Heliosféra
Štúdium distribúcie a pohybu častíc kozmického žiarenia v Heliosfére Let kozmických sond Voyager a merania misií ako je IBEX priniesli v posledných rokoch a mesiacoch mnohé nové skutočnosti, ktoré menia náš pohľad na Heliosféru a častice v nej. Heliosféra je bublina v okolí Slnka v ktorej dominuje jeho magnetické pole nesené slnečným vetrom. Počítačové modely vyvíjané na OKF popisujú pohyb častíc kozmického žiarenia v Heliosfére a jej štruktúru.

Supernovy
Urýchľovania častíc kozmického žiarenia na rázových vlnách supernov Pravdepodobným zdrojom kozmického žiarenia s energiami v rozmedzí desiatok až tisícok GeV sú rázové vlny vybuchujúcich supernov. Urýchľovanie častíc na týchto rázových vlnách je oblasť s mnohými otvorenými otázkami, akými sú napríklad orientácie magnetických polí v okolí výbuchov supernov a ich vplyv na urýchľovanie častíc. Simulácie týchto procesov sú ďalšou témou rozpracovávanou na OKF.

Magnetosféra
Pohyb častíc kozmického žiarenia v magnetosfére Zeme Magnetosféra je štítom chrániacim Zem pred účinkami kozmického žiarenia. Priepustnosť magnetosféry pre častice kozmického žiarenia je objektom výskumu Oddelenia kozmickej fyziky (OKF) už po desaťročia. Výsledky z vyvíjaných modelov popisujúcich pohyb častíc kozmického žiarenia v magnetosfére pri rôznych podmienkach medziplanetárneho prostredia sú porovnávané s meraniami na povrchu Zeme a prieskumnými sondami v Magnetosfére.

JEM-EUSO experiment
Pôvod častíc s extrémne vysokou energiou je jednou z najväčších záhad astrofyziky. Takéto častice s energiami nad 10^20 eV, by vôbec nemali existovať. Napriek tomu je ich existencia experimentálne dokázaná pozemnými meraniami (napríklad experimentmi HiRes, AGASA, Pierre Auger Observatory). Tieto častice sú objekty s najväčšou energiou na jednotku hmotnosti vo vesmíre. Pri takejto vysokej energii by už mali interagovať s mikrovlnným pozadím vesmíru a strácať pritom energiu. Na Zemi či v jej okolí by sa potom žiadne takéto častice už nemali vyskytovať. JEM-EUSO experiment bude hľadať a skúmať ich zdroje z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS.

  (c) I&S'2007-2016