Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Výber:

Meno:BALÁŽ Ján
Tituly:Ing., PhD.
Zaradenie:Zástupca
Samostatný vedecký pracovník
E-mail:jan.balaz@saske.sk
Telefón:+421-904-564648, +421-55-7204124
IP telefón:792-2377
Pracovisko:Bulharská 2
Ref.:https://www.researchgate.net/profile/Jan_Balaz2
Osobná stránka:https://sk.linkedin.com/in/janbalaz1/
  (c) I&S'2007-2016