Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Výber:

Meno:BOBÍK Pavol
Tituly:RNDr., PhD.
Zaradenie:Vedúci oddelenia
Samostatný vedecký pracovník
E-mail:bobik@saske.sk
Telefón:+421-55-7204122
IP telefón:792-2367
Pracovisko:Bulharská 2
  (c) I&S'2007-2016