Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Výber:

Meno:PASTIRČÁK Blahoslav
Tituly:RNDr., CSc.
Zaradenie:Samostatný vedecký pracovník
E-mail:slavo@saske.sk
Telefón:+421-55-7204122
IP telefón:792-2367
Pracovisko:Bulharská 2
  (c) I&S'2007-2016