Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Výber:

Meno:MACKOVJAK Šimon
Tituly:RNDr., PhD.
Zaradenie:Samostatný vedecký pracovník
E-mail:mackovjak@saske.sk
Telefón:+421-55-792-2368
IP telefón:792-2368
Pracovisko:Bulharská 2
Osobná stránka:https://www.researchgate.net/profile/Simon_Mackovjak
  (c) I&S'2007-2016