Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

DOK-M

Názov prístroja:DOK-M
Názov projektu:RESONANCE
Typ družice:RESONANCE
Typ nosiča:Sojuz-2-1B/Fregat
Kozmodróm:Bajkonur
Dátum štartu:2027?
Pericentrum [km]:500
Apocentrum [km]:27375
Sklon [°]:63,41°
Doba obehu:8 h
Druh orientácie:heliocentrická

Vesmírna misia RESONANCE je určená na pokročilé štúdie vlnovo - časticových interakcií v zemskej magnetosfére. Magnetosféra, ako prírodný rezonátor pre mnohé typy elektromagnetických vĺn, je miestom, kde elektromagnetické vlny efektívne interagujú s nabitými energetickými časticami prostredníctvom cyklotrónovej rezonancie. Projekt RESONANCE je vedený Ústavom kozmických výskumov (IKI-RAN) v Moskve.

DOK-M je kozmická vedecká aparatúra určená na časové a energetické vzorkovanie nabitých energetických častíc na palube dvoch spolupracujúcich satelitov misie RESONANCE, ktorá je v súčasnosti vyvíjaná na OKF-ÚEF-SAV. Projekt DOK-M je objektom spolupráce ÚEF SAV s Demokritovou univerzitou v Xanthi (Grécko) a Ústavom kozmických výskumov (IKI) v Moskve.

Spektrometer DOK-M je osadený štyrmi pasívne chladenými kremíkovými detektormi, dva z nich sú určené na detekciu energetických iónov, ďalšia dvojica detekuje energetické elektróny. Prístroj je napájaný z palubnej siete 27 V a s palubným telemetrickým systémom obojsmerne komunikuje sériovou dátovou linkou rýchlosťou 125 kbps.


  (c) I&S'2007-2016