Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Dosimetry

Názov prístroja:DOZIMET.
Názov projektu:SK1-DOZIMETRIA
Typ družice:MIR
Typ nosiča:SOJUZ
Kozmodróm:Bajkonur
Dátum štartu:20.02.1999
Pericentrum [km]:324
Apocentrum [km]:352
Sklon [°]:51,6
Doba obehu:91,6 min
Druh orientácie:geocentrická

SK-1/Dozimetria je súčasťou projektu ŠTEFÁNIK - misie slovenského kozmonauta Ivana BELLU na orbitálnej stanici MIR vo februári 1999.

Projekt úzko nadväzuje na dlhoročný výskum OKF-ÚEF-SAV v oblasti detekcie jadrovej zložky kozmického žiarenia pomocou nukleárnych emulzií, ktoré natrvalo zaznamenávajú stopy preletov kozmických energetických jadier cez materiál polymérovej emulzie. Polymérové emulzie sú následne spracovávané a vyhodnocované v laboratórnych podmienkach.

Historicky staršie expozície emulzií postupne zabezpečovali návratové moduly družíc typovej rady KOZMOS, počínajúc družicou INTERKOZMOS-6 (1972).


  (c) I&S'2007-2016