Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

MISIA ŠTEFÁNIK - DOZIMETRIA

 Prelet vysokoenergetického jadra cez nukleárnu emulziu spôsobuje štrukturálne zmeny v jej materiáli. Stopa preletu sa zobrazí po laboratórnom spracovaní materiálu.
 Vyhodnocovanie zaznamenaných stôp z nukleárnych emulzí projektu Štefánik / Dozimetria.
 Orbitálna stanica MIR. Expozíciu emulzií kozmickým žiarením na nej zabezpečoval slovenský kozmonaut Ivan BELLA vo februári 1999.
 Orbitálna stanica MIR krátko pred svojim zánikom 23. marca 2001.
 Prvý slovenský kozmonaut Ivan BELLA.
 
 
 


  (c) I&S'2007-2016