Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

MEP-1

Programovateľný časticový spektrometer MEP-1 bol vyvinutý a skonštruovaný na ÚEF-SAV pre mikrosatelit COMPASS.
MEP-1 upevnený na základnej doske Mechanického podporného systému.
Front-end electronický subsystém s hybridnými nábojovo citlivými predzosilňovačmi, diskriminátormi a časovacími obvodmi.
Centrálna procesorová jednotka pracuje s mikrokontrolérom typu 80C31.
Interfejsový subsystém prístroja MEP-1.
Subsystém pre transformáciu a rozvod napájania a spracovania technickej informácie.
Elektrický podporný systém (simulátor mikrosatelitu) prístroja MEP-1.
Integrácia a testovanie prístroja MEP-1 v čistej miestnosti ÚEF-SAV. Foto: TASR
Grafický interfejs (HK-technické dáta) na ovládanie, testy a kalibráciu MEP-1.
Grafický interfejs (vedecké dáta) na ovládanie, testy a kalibráciu MEP-1.
Náčrt mikrosatelitu COMPASS s prístrojom MEP-1 na palube.
 


  (c) I&S'2007-2016