Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

PEEL - Špecifikácia

Hmotnosť:    0.96 kg
Max. rozmery:    226mm × 124mm × 77mm
Elektrický príkon:    2.1 W (28 V / 75mA)
Napájacie napätie:    28 V
Pracovný teplotný rozsah:    -25°C... +25°C
Počet senzorov:    3
Zorné pole:    3 x 50° , kužeľové
Geometrický faktor:    0.077 cm2. ster
Typ detektorov:    pevná fáza, kremíkové, ORTEC
Aktívna plocha detektora:    25 mm2
Hrúbka detektora:    300 um
Iónová stop-fólia:    3 um polyester + 50nm hliník
Energetický rozsah:    30keV - 350 keV
Počet energetických kanálov:    4
Energetické kanály:    30 - 60 keV
   60 - 120 keV
   120 - 240 keV
   > 240 keV
Časová rozlišovacia schopnosť:    16,384 ms (61,035 vzoriek / s)
Registračná mŕtva doba:    8 us
Telemetrická dátová rýchlosť:    31 250 bit/s (1/48 z celkovej TM 1.5 Mbit)
Dátový výstupný interfejs:    sériový, 16-bit, clk=1.5 MHz (HP2 štandard)
Veľkosť dátového bloku:    32 bajtov
Technologický interfejs:    RS422, 38400bps, 8N1

  (c) I&S'2007-2016