Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

NUADU

Logo projektu Double Star (Shuang Xing, Dvojhviezda).
 Logo projektu NUADU.
 Orbity satelitov Dvojhviezdy.
 Satelity TC-1 a TC-2 v kozme. Fikcia: CSSAR/CNSA
 TC-2, 3D-model
 Vznik energetických neutrálnych atómov v magnetosfére.
NUADU - Vývojový a kvalifikačný model (EQM).
 Funkčná bloková schéma prístroja.
 NUADU v kozme (fikcia).
 Senzorový systém.
 Vysokonapäťový deflektor.
 Jeden zo šestnástich polovodičových detektorov prístroja (CANBERRA-PIPS, zákaznícky model).
 Inštalácia detektorov a topných telies (aktivujú sa počas zatmenia).
 Integrácia senzorovej hlavy.
 Elektronické moduly sú vzájomne prepojené matičnou doskou. Prístroj neobsahuje takmer žiadnu kabeláž.
 Doska mikropočítača prístroja. Hybridný interface zbernice MIL-STD-1553B je voči prenikavému kozmickému žiareniu chránený tantalovým krytom.
 Doska distribúcie napájania.
 Predkalibrácia pomocou štandardného detektora a rádioizotopu Am241.
Hardverová integrácia a testy v laboratóriu. Snímka: TASR
Solárny reflektor účinne odráža slnečné žiarenie a zároveň vyžaruje teplo do kozmického pozadia. Balancovaná teplota senzorového systému je okolo -15°C, chladenie je potrebné na dosiahnutie nízkeho šumu detektorov.
Softvérová integrácia s telemetrickým systémom kozmickej sondy TC-2 (CSSAR-Peking).
Softvérová integrácia - stav a činnosť prístroja zobrazuje grafické dátové rozhranie (CSSAR-Peking).
Výmena dát a povelov medzi prístrojom a telemetrickým systémom je priebežne monitorovaná a vyhodnocovaná integračným tímom.
 Nad technickou dokumentáciou...
 Kvalifikačné testy: Vibračný - akceleračný test (KFKI-Budapešť).
Kvalifikačné testy: Impaktný test 600g (CSSAR-Peking).
Kvalifikačné testy: Test elektromagnetickej kompatibility (CSSAR-Peking).
Kvalifikačné testy: Magnetostatický test (CAST-Peking).
Kvalifikačné testy: Termovákuový test v simulátore kozmického prostredia (IRF-Kiruna, Švédsko).
Kvalifikačné testy: Termovákuový test v simulátore kozmického prostredia (IRF-Kiruna, Švédsko). Rozmiestnenie tepelných senzorov.
 Kalibrácia energetickými neutrálnymi atómami v Manne Siegbahn Laboratory, Štokholm. Inštalácia senzorovej hlavy do vysokovákuového manipulátora.
Kalibrácia v MSL. Vloženie senzorovej hlavy do vákuovej komory na konci tangenciálneho vývodu urýchľovača.
Čerpanie vákuovej komory. Pripojenie k urýchľovaču je možné až po dosiahnutí vákua 10<sup>-7</sup>mBar asi po 72 hodinách čerpania. Rozdiel voči vákuu urýchľovača, ktorý pracuje s 10<sup>-12</sup>mBar, vyrovnáva diferenciálna driftová pumpa.
Kalibrácia v MSL. Natáčanie a posun senzorovej hlavy vysokovákuovým manipulátorom tak, aby sa všetky detektory postupne dostali kolmo na lúč energetických neutrálnych atómov.
Kalibračný tím v Manne Siegbahn Laboratory, Štokholm, Švédsko.
Inštalácia tepelnej izolácie (CAST-Peking).
 Prvá inštalácia prístroja na prístrojovú platformu sondy Double Star/TC-2 (CAST-Peking).
 Vnútro satelitu. Elektronický box NUADU je vľavo hore. Foto: Mu/CSSAR
 Predštartové prípravy na kozmodróme TSLC (Taiyuan Satellite Launch Center).
Predštartové prípravy na kozmodróme TSLC (Taiyuan Satellite Launch Center).
 Do otvoreného kozmu vyčnieva iba senzorová hlava prístroja, ktorá je od satelitu tepelne izolovaná, má vlastný kontrolovaný teplotný režim.
 Výmena nespoľahlivého detektora.
'Kocky sú hodené !' Práve skončila posledná kontrola vedeckého nákladu.
Integrácia satelitu s tretím stupňom nosnej rakety Dlhý pochod 2C. Foto: Mu/CSSAR
 Obnažené vstupné apertúry tesne pred inštaláciou aerodynamého ochranného kužeľa satelitu.
Aerodynamický kryt chráni satelit počas prechodu hustými vrstvami atmosféry. Pyropatróny ho automaticky odstrelia po troch minútach letu vo výške 120 km. Foto: Mu/CSSAR
 Vyprevádzanie satelitu z laboratórií na odpaľovaciu rampu je slávnostná udalosť pri ktorej nikto nesmie chýbať.
Aerodynamický kužeľ ukrýva satelit spolu s tretím stupňom rakety LM-2C, ktorý tvorí raketový motor na tuhé palivo.
 Vyťahovanie satelitu na odpaľovaciu rampu.
 Integrácia satelitu s raketou Dlhý Pochod (Long March, Chang Zheng)2C/SM, ktorú zatiaľ ukrývajú zatvorené servisné boxy.
 Posledné minúty pred štartom. Foto: Mu/CSSAR
Kozmický štart vzbudzuje veľký záujem najmä u detí.
Štart !!!. Je 25.7.2004 / 07:05 UTC (lokálny čas 15:05), Foto: Mu/CSSAR
 Dlhý pochod (<i>Chang Zheng</i>) - 2C/SM je najspoľahlivejší čínsky kozmický nosič. Foto: Mu/CSSAR
Skalné jaskyne Yungang (Oblačný pahorok) na polceste z TSLC do Pekingu nemohli byť účastníkmi štartu obídené.
 Banket na oslavu úspešného štartu TC-2.
 Čestné uznanie od Čínskej národnej kozmickej agentúry CNSA a Európskej kozmickej agentúry ESA (Ján Baláž).
 Čestné uznanie od Čínskej národnej kozmickej agentúry CNSA a Európskej kozmickej agentúry ESA (Igor Strhársky)
 Prvé technické dáta z orbity.
 Prvé vedecké dáta z orbity.
 NUADU registruje energetické neutrálne atómy emitované z južného aurorálneho oválu nad Antarktídou. Animácia: JHU-APL
 Vpravo: Magnetosférický prstencový prúd ako ho zaznamenal NUADU počas mimoriadne silnej magnetickej búrky 8. novembra 2004. (dáta STIL & JHU-APL) <br>Vľavo: Rozbúrené Slnko (snímka SOHO) a Dst index v novembri 2004 (Kyoto University).
 
 


  (c) I&S'2007-2016