Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

NUADU - Špecifikácia

Hmotnosť:    5,7 kg
Max. rozmery (d x š x v):    290 mm x 245 mm x 245 mm
Spotreba:    5 W
Neoperačné top. teleso (v zatmení):    5 W
Počet detektorov:    16
Typ detektora (zákaznícky):    PIPS – FD (Canberra), svetlotesný
Aktívna plocha detektora:    142 mm2 (14.2 mm x 10 mm)
Hrúbka deplečnej vrstvy:    300 mikrometrov
Pracovné napätie detektora:    70V
Rozmery vstupnej apertúry:    46.5 x 10 mm
Energetické rozlíšenie:    4 diskriminačné hladiny
Diskriminačné hladiny(H):    46 keV, 50 keV, 81 keV, 158 keV
Zorné pole (jeden pixel, fwhm):    11,52° x 2,51° (elev. x azimut)
Zorné pole (jeden pixel, total):    15,04° x 5,02° (elev. x azimut)
Zorné pole (všetky detektory, total):    184° x 5,02° (elev. x azimut)
Geometrický faktor (senzorová hlava):    0.202 cm2.sr
Geometricaý faktor (jeden detektor):    0.0125 cm2.sr
Počet pixelov v elevačnej rovine:    16 pixelov / 180°
Počet pixelov v azimutálnej rovine:    128 pixelov / 360°
Celkové rozlíšenie / plný priestor. uhol:    2048 pixelov / 4-PI
Vzorkovacia rýchlosť:    128 vzoriek / spin
Otáčavá rýchlosť (spin) satelitu:    4 sekundy
Synchronizácia obrazu:    Slnečný senzor a Spin-segmentové impulzy
Dynamický rozsah:    254 registrácií na 1 pixel, E > 20keV, a 31,25ms
Max (izotrop.) intenzita:    5.6 x 109 častíc (>20keV) /m2.s.sr
Stredná dátová rýchlosť:    0.5 kbps – 16 kbps
Medzná energia pre jedenkrát nabitú časticu:    300 keV
Vysoké napätie deflektora:    10 kV (+5 kV, -5kV)

  (c) I&S'2007-2016