Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

NUADU

Názov prístroja:NUADU
Názov projektu:Double Star
Typ družice:TC-2
Typ nosiča:Dlhý Pochod 2C/SM
Kozmodróm:Tai-Yuan, Čína
Dátum štartu:25.07.2004
Pericentrum [km]:700
Apocentrum [km]:39000
Sklon [°]:90
Doba obehu:11 h 42 min
Druh orientácie:na ekliptik. pól

Magnetosférická misia Double Star ( Dvojhviezda, Shuang-Xing ) je čínsko - európsky projekt schválený medzi Európskou kozmickou agentúrou ESA a Čínskou kozmickou agentúrou CNSA . Pozostáva z dvoch satelitov TC-1 a TC-2 (Tan-Ce, t.j. Explorer, Prieskumník). Double Star úzko spolupracuje s misiou ESA-CLUSTER , čím je zabezpečené až 6-bodové sondovanie magnetosféry, keďže CLUSTER operuje so štyrmi satelitmi.

Popri čínskych vedeckých prístrojoch, užitočný náklad ( payload ) satelitov TC-1 a TC-2 tvoria aj európske vedecké prístroje. S výnimkou detektora NUADU sa jedná o záložné prístroje projektu Cluster.

Snímkovací detektor (imager) energetických neutrálnych atómov NUADU ( NeUtral Atom Detection Unit ), je inštalovaný na palube TC-2 a zabezpečuje panoramatické snímkovanie tých oblastí magnetosféry, ktoré emitujú energetické neutrálne atómy (ENA), t.j. predovšetkým prstencový prúd.

NUADU bol vyvinutý špeciálne pre prácu na palube TC-2 v rámci európsko-čínskej spolupráce medzi Laboratóriom kozmických technológií Írskej národnej univerzity STIL-NUIM v Maynooth (hl. koordinátor: prof. Susan McKENNA-LAWLOR), Švédskym ústavom kozmickej fyziky IRF v Kirune a Centrom kozmických vied a aplikovaného výskumu CSSAR v Pekingu. Projekt spolupracuje aj s Johns Hopkins University - Applied Physics Laboratory JHU-APL, Maryland, USA. Objektom spolupráce je korelovaný (stereo) ENA-imaging v súčinnosti s americkým satelitom NASA-IMAGE.

Oddelenie kozmickej fyziky ÚEF-SAV sa na vývoji a realizácii NUADU podieľalo v rámci vedecko-technickej spolupráce so STIL-NUIM Maynooth, Írsko.

Viac populárne o projekte:
Dvojhviezda - týždenník Plus7dní 47/2004 (pdf 1.7MB).
Dvojhviezda - pôvodná, neskrátená verzia (pdf 1MB).
Môžeme pozorovať kozmickú plazmu? - mesačník pre vedu a techniku QUARK 7/2005.


  (c) I&S'2007-2016