Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English
STRUČNÁ HISTÓRIA ODDELENIA KOZMICKEJ FYZIKY ÚEF-SAV
 • 1969 Založenie Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Oddelenie kozmickej fyziky je jedným zo zakladajúcich oddelení. Laboratórium na štúdium pozemnej zložky kozmického žiarenia na Lomnickom štíte (2633 m n.m.), s bohatou činnosťou už od 40-tych rokov, sa stáva súčasťou OKF-ÚEF-SAV.

 • 1970 aparatúra PG-1 - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice INTERKOZMOS - 3

 • 1971 aparatúra PG-1A - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice INTERKOZMOS-5

 • 1972 nukleárne emulzie na palube družice INTERKOZMOS-6. Štúdium exponovaných emulzií z návratového modulu družice na ÚEF-SAV

 • 1975 aparatúra PG-1B - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice INTERKOZMOS-13

 • 1977 aparatúra SK-1 - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice INTERKOZMOS-17

 • 1980 aparatúra DOK-T - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - na palube družice PROGNOZ-8

 • 1981 aparatúra URE-1 - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube sondážnej rakety VERTICAL-10

 • 1985 aparatúra DOK-1 - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - na palube družice PROGNOZ-10 (projekt INTERSHOCK)

 • 1989 aparatúra SPE-1 - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - na palube družice INTERKOZMOS-24 (projekt ACTIVE)

 • 1989 aparatúra DOK-S - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice MAGION-2 (projekt ACTIVE )

 • 1991 aparatúra DOK-S - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice MAGION-3 (projekt APEX)

 • 1994 aparatúra SONG-E - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - na palube družice CORONAS-I (projekt CORONAS)

 • 1995 aparatúra DOK-2X - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - na palube družice INTERBALL-T (projekt INTERBALL)

 • 1995 aparatúra DOK-S - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice MAGION (projekt INTERBALL)

 • 1996 aparatúra DOK-2A - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - na palube družice INTERBALL-A (projekt INTERBALL)

 • 1996 aparatúra DOK-S - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice MAGION-5 (projekt INTERBALL)

 • 1996 aparatúra SPE-1M - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - na palube orbitálneho komplexu MIR

 • 1996 aparatúra SLED-2 - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube medziplanetárnej sondy MARS-96

 • 1998 aparatúra MEP-1 - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - pripravená na štart na palube mikrosatelitu COMPASS

 • 1999 nukleárne emulzie SK-1 DOZIMETRIA - projekt vyvinutý na OKF-ÚEF-SAV - na palube orbitálneho komplexu MIR (misia slovenského kozmonauta "Štefánik")

 • 1999 aparatúra SPRUT - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube orbitálneho komplexu MIR (misia slovenského kozmonauta "Štefánik")

 • 2000 aparatúra EPD - vyvíjaná s účasťou OKF-ÚEF-SAV - pripravuje sa na štart na palube európskeho satelitu CESAR

 • 2001 Aparatúra SONG-M - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV - na palube družice CORONAS-F

 • 2004 servisný systém ESS - realizovaný s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube kozmickej sondy ESA-ROSETTA (misia na kométu Čurjumov-Gerasimenko). Systém ESS zabezpečuje komunikáciu medzi Landerom (Philae) a Orbitálnym modulom sondy Rosetta.

 • 2004 aparatúra NUADU - vyvinutá s účasťou OKF-ÚEF-SAV - na palube družice Double Star TC-2, kde zabezpečuje snímkovanie (imaging) energetických neutrálnych atómov (Projekt ESA - Čína)

 • 2008 aparatúra PEEL - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV pre nórsku sondážnu raketu HotPay-2, kde zabezpečila registráciu elektrónov vysypávaných z magnetosféry na veľkých zemepisných šírkach

 • 2011 aparatúra MEP-2 - vyvinutá na OKF-ÚEF-SAV na palube vesmírneho observatória SPEKTR-Radioastron, kde zabezpečuje registráciu energetických iónov a elektrónov  Viď tiež dokumenty:

  30 let kosmofyzikálního výzkumu v Košicích (pdf 760kB)

  30 rokov kozmofyzikálneho výskumu v Košiciach (pdf 300kB)

  Na palube kozmických sond (Quark 5/2000, pdf 700kB)

  KJF, prof. Juraj Dubinský a rozvoj OKF-ÚEF-SAV (KJF 3.12.2014, pdf 16 MB)

 •   (c) I&S'2007-2016