Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

Zoznam zamestnancov

Vedúci oddelenia
Samostatný vedecký pracovník:
BOBÍK Pavol, RNDr., PhD.
Zástupca
Samostatný vedecký pracovník:
BALÁŽ Ján, Ing., PhD.
Vedúci vedecký pracovník:
Samostatný vedecký pracovník:PASTIRČÁK Blahoslav, RNDr., CSc.
MACKOVJAK Šimon, RNDr., PhD.
Vedecký pracovník:
Odborný pracovník VŠ:STRHÁRSKÝ Igor, Ing.
ŠTETIAROVÁ Jana, Mgr.
Odborný pracovník VŠ:LANGER Ronald, Mgr.
Odborný pracovník ÚS:ŠTEFÁNIK Samuel,
Doktorand:
  (c) I&S'2007-2016